Ceníky

praktických lékařů

MUDr. Tomáš Koudelka

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou (platnost od 1.1.2020)

Prohlídka do zaměstnání 400 Kč
   
Způsobilost k řízení vozidla 400 Kč
Vyšetření k profesním průkazům 250 Kč
Vyšetření bolestného 300 Kč
Zpráva pro pojišťovnu 300 Kč
Výpis z dokumentace
(dle zákona do 14 dnů)
200 Kč
Výpis z dokumentace
(do 24 hod)
400 Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz 300 Kč
Průkaz v potravinářství 200 Kč
Očkování – aplikace na žádost 100 Kč
Potvrzení zdravotního stavu na žádost
(např. umístění do DD, do lázní)
200 Kč
Vyšetření pro studium na VŠ 50 Kč
Hlášení pro Policii ČR 200 Kč

 

MUDr. Petra Koudelková

Vyšetření nehrazené ze zdravotního pojištění POUZE REGISTROVANÍ PACIENTI

Pracovně lékařská prohlídka 400
Vyšetření pro vydání řidičského oprávnění 300
Vyšetření pro zbrojní pas 300
Vyšetření pro potravinářský průkaz 300
Vyšetření pro svářečský průkaz 300
Vyšetření pro vydání posudku o zdravotním stavu na žádost pacienta nesouvisející s léčebně preventivní péčí (brigáda, zahraniční stáž) 250
Vyšetření k žádosti o umístění v ÚSP (DD, DPS), rekondiční pobyty, lázně 200
Zpracování zprávy o úrazu pro pojišťovnu, bodové hodnocení úrazu 500
Výpis z dokumentace 200
Administrativní úkon á 10 min 100
Aplikace vakcíny (mimo hrazené očkování) 100
Zdravotní prohlídka členů dobrovolných spolků 200

Vyšetření nehrazené ze zdravotního pojištění NEREGISTROVANÍ PACIENTI

Stanovení okultního krvácení ve stolici 400
Kvantitativní stanovení CRP 200
Kvantitativní stanovení INR z kapilární krve 200
Aplikace vakcíny a vyšetření před aplikací 300
EKG 200

Vyšetření nehrazené ze zdravotního pojištění PACIENTI BEZ POJIŠTĚNÍ, SAMOPLÁTCI

Vyšetření pacienta praktickým lékařem 500
Kontrolní vyšetření pacienta praktickým lékařem 300
Předoperační vyšetření na žádost pacienta (např. před kosmetickým výkonem) 300 *

* V ceně nejsou zahrnuty krevní testy, EKG, RTG event. další potřebné vyšetření.